TikTok spouští nové centrum o mazání obsahu

8 prosince, 2021
Posted in Novinky
8 prosince, 2021 Jakub Janíček

TikTok a nové centrum transparentnosti pro sdílení informací o mazání obsahu


TikTok před několika dny publikoval svůj nejnovější report s požadavky na odstranění obsahu, který podrobně popisuje veškerá videa, proti kterým podnikl kroky z důvodu porušení zásad komunity či jiného oficiálního nebo právního požadavku.

Současně s tím spustil nové centrum transparentnosti, které bude obsahovat veškeré požadavky tohoto charakteru, což usnadní monitorování historických trendů na jednom místě.

Hlavním benefitem těchto reportů je samozřejmě to, že můžete kdykoliv zkontrolovat relevantní metriky, čísla a změny spojené s úsilím TikToku o regulaci obsahu.

Například v druhém kvartálu tohoto roku TikTok v Americe smazal více obsahu než v kterékoli jiné oblasti, což je na základě předchozích reportů v souladu s historickými trendy.

Jak můžete vidět zde, ve druhém kvartálu 2021 bylo kvůli porušení pravidel nejvíce videí smazáno v Americe – jejich počet se vyšplhal na 11,4 milionu. Druhý v řadě je Pákistán (9,9 milionu) a hned za ním Brazílie (7,5 milionu).

Stejná trojice států zaplnila první tři místa i v předchozích třech reportech pro první kvartál roku 2021, jen s menším počtem porušení pravidel. 

Nové centrum transparentnosti usnadňuje sledování historických změn a umožňuje porovnání trendů v rámci vymáhání dodržování pravidel v širším časovém měřítku.

Z hlediska důvodů pro mazání videí byla v druhém kvartálu 2021 hlavním problémem „bezpečnost mladistvých“, která zapříčinila smazání 40,3 % všech videí. Následovaly „nezákonné aktivity a regulované zboží“ (20,9 %), „nahota a sexuální aktivity“ (14 %) a „násilný a grafický obsah“ (7,7 %).

Tak jako vždy proaktivní detekční opatření umožňují Tiktoku zajistit odstranění většiny nevhodného obsahu ještě před tím, než ho uživatelé uvidí. Kromě toho se TikTok zaměřil na mazání falešných profilů, které mají stále větší vliv a kvůli tomu představují problém.

„S vývojem našich bezpečnostních opatření pokračujeme tak, že investujeme do automatizovaných ochranných prvků, které rozpoznají, zablokují a odstraní profily a aktivity, které nejsou autentické, a zvyšujeme naši rychlost reakcí na případné hrozby. Od dubna do června jsme zabránili tvorbě 148 759 987 falešných profilů. Také jsme odstranili 8 542 037 videí přidaných ze ‚spam‘ profilů.“

Stále více uživatelů se snaží svoje videa na TikToku monetizovat a je potřeba počítat i s tvůrci, kteří se snaží ovládat veřejné mínění skrze sociální sítě, falešné a neautentické profily. Kvůli tomu je tento problém stále větší a bude zajímavé sledovat TikTok a jeho kroky proti uživatelům, kteří se sociální síť snaží tímto způsobem infiltrovat.

Rusko předložilo v tomto období 1 898 žádostí o smazání či omezení obsahu – což se dá považovat za masivní nárůst oproti předešlým obdobím. Dříve v roce také Rusko dalo TikToku pokutu za to, že nesmazal obsah spojený s politickými protesty. Vypadá to, že má v této oblasti TikTok stále větší vliv a Rusko jej začalo stále více monitorovat.

Jedná se o rozumný krok od TikToku, a i když některý nevhodný obsah může zůstat nezadržen, toto centrum poskytuje náhled do toho, jakým způsobem tato sociální síť pracuje s řešením různých hrozeb a problémů.

Zdroj

Další články

Kontakt

Kontakt 👨‍💻

Společně za úspěchem

Pojďme se pobavit o kampaních.

Naše poznatky, zkušenosti a organizační schopnosti můžeme využít i pro sestavení Vaší ideální kampaně.

Připojte se k našemu TikTok týmu.

Stále můžete být naší součástí. Jako tvůrce nebo jako člen realizačního týmu. Společně za nejlepšími výsledky a zábavou.

Partneři a spozoring.

Pro naše partnery máme slabost. Spojme se a buďte vidět s námi!

📱 +420 797 868 208

Kontakt